Woensdag 11 december 2019

Met plezier wint elk kind (High5spel) winnaar Nationale Sportinnovator Prijs 2019

Met plezier wint elk kind (High5spel) winnaar Nationale Sportinnovator Prijs 2019

Mondige ouders die – soms iets te- fanatiek coachen vanaf de zijlijn en plezier dat plaats moet maken voor presteren. De cultuur op de sportvereniging is de afgelopen decennia soms flink verandert. Om daar wat aan te kunnen doen heeft Team Sportservice het kaartspel Met plezier wint elk kind bedacht en hiermee de Nationale Sportinnovator Prijs 2019 gewonnen. Deze werd op 28 november uitgereikt tijdens de VSG-inspiratiedag ‘Aan de slag met innovatie’ in Eindhoven.

Het spel

Met plezier wint elk kind is een kaartspel voor jeugdteams op sportverenigingen om een gesprek te initiëren tussen ouders, kinderen en begeleiding. Doel is op een gelijkwaardige manier het gesprek aan te gaan om tot team- en/of gedragsregels te komen. Voorbeelden van afspraken zijn: de ouders moedigen het hele team positief aan en accepteren de beslissingen van de scheids of alleen de coach geeft aanwijzingen aan de spelers die in het veld of op de baan staan.

Deze afspraken worden vastgelegd op een kaart die opgehangen kan worden, meegenomen in de sporttas of als profielfoto in de teamapp. Uniek aan Met plezier wint elk kind is het gebruik van een spel -gamificatie- en de directe inbreng van ideeën en oplossingen door de kinderen van het team.

Hubert Habers, beleidsadviseur sportverenigingen van Team Sportservice: “De afgelopen jaren hebben steeds meer verenigingen eigen gedragsregels opgesteld. Ongeveer vier op de vijf verengingen heeft deze omgangs-, gedrags-, of clubregels. Ze worden vaak ergens opgehangen en kenbaar gemaakt aan nieuwe leden. Door het spel worden gedragsregels onderwerp van gesprek en ontstaat er groter draagvlak. Gamificatie is hierbij echt iets nieuws.”

De planning

Met plezier wint elk kind ontwikkelen we samen met educatieve spelontwikkelaar Podium, hiermee starten we in april 2020. Na de ontwikkelfase wordt het spel getest bij 15 teams van 5 sportverenigingen. Hogeschool Inholland zorgt voor het evaluatieonderzoek. De uiteindelijke uitrol wordt door Team Sportservice gedaan in samenwerking met verschillende sportbonden in Nederland,” aldus Habers.

De Nationale Sportinnovator Prijs 2019

De Nationale Sportinnovator Prijs is op zoek naar vernieuwende ideeën in de sport en wordt georganiseer door ZonMw, in opdracht van het Topteam Sport. Dit jaar is het thema: ‘Van prestatie naar plezier’. Het doel van de subsidie is om een positieve sportcultuur bij sportverenigingen te stimuleren. Projecten die zich richten op een gedragsverandering bij ouders van sportende jeugd tot en met 12 jaar maken kans op de prijs. De Nationale Sportinnovator Prijs wordt voor het vijfde achtereenvolgende jaar georganiseerd.

Met-plezier-wint-elk-kind-768x768.jpg