Woensdag 06 oktober 2021

High5spel sluit aan bij ambities Sportakkoord

High5spel sluit aan bij ambities Sportakkoord

Met het Sportakkoord wil de ‘gezamenlijke sport’ bereiken dat écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Een ‘Positieve sportcultuur’ is één van de pijlers van het Sportakkoord. De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.

Winnen en verliezen

Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten en bewegen. Winnen en verliezen horen bij de sport en dat kan leiden tot spanningen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het plezier van het sportende kind. Dat vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, trainers, begeleiders en ouders om dit klimaat te creëren. Dit alles met als doel de jeugd langer aan de sport te binden en de kans te vergroten dat zij op latere leeftijd actief blijven binnen een sportvereniging als sporter en als vrijwilliger.

Ambities

Het Sportakkoord heeft op het gebied van een positieve sportcultuur de volgende ambities:

  • Alle sportclubs hebben actief aandacht voor een positieve sportcultuur;
  • Het is de norm voor trainers, leraren en instructeurs om het welzijn van het kind boven winst te stellen;
  • Spelregels en de wijze van handhaving daarop zijn zodanig dat zij een positieve sportcultuur bevorderen;
  • Ouders en verzorgers langs de lijn zijn positieve supporters;
  • Alle gemeenten stellen in overleg met hun verenigingen een ondergrens op voor een positieve sportcultuur en handhaven deze wanneer dat noodzakelijk is.

Ondersteuning

Vanuit de services rondom het Sportakkoord zijn verschillende interventies aan te vragen, die zijn gericht op besturen, trainers en ouders. Het High5spel stelt echter het kind centraal. Samen met de vrijwilligers en ouders maken de kinderen op een speelse manier zelf afspraken over omgangsvormen, waardoor het draagvlak groot is en iedereen elkaar ook kan aanspreken op de gemaakte afspraken. Het High5spel kan aan clubs worden aangeboden vanuit het uitvoeringsbudget van een lokaal Sportakkoord en is een hele laagdrempelige manier om het thema direct bij de juiste doelgroep bespreekbaar te maken.

WhatsApp Image 2021-05-29 at 15.57.48 (1).jpeg