High5spel & Sportakkoord perfecte match!

Het thema Sociaal veilige sport heeft als doel een basis te creëren waar iedereen veilig en met plezier kan sporten en sport beleven. Hiermee wordt het fundament van de sport verstevigd.

De basiseisen van sociaal veilige sport vormen daarbij de kern. Dat is de absolute basis, maar is er meer nodig. Het gezamenlijk afspreken, bespreken en aanspreken van/op normaal en wenselijk gedrag hoort ook bij de aanpak, evenals een positieve bijdrage en het versterken van een positief sportklimaat, voor topsport en breedtesport. Het High5spel kan hierbij helpen!

Winnen en verliezen

Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten en bewegen. Winnen en verliezen horen bij de sport en dat kan leiden tot spanningen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het plezier van het sportende kind. Dat vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, trainers, begeleiders en ouders om dit klimaat te creëren. Dit alles met als doel de jeugd langer aan de sport te binden en de kans te vergroten dat zij op latere leeftijd actief blijven binnen een sportvereniging als sporter en als vrijwilliger.

Ondersteuning

Vanuit de services rondom het Sportakkoord zijn verschillende interventies aan te vragen, die zijn gericht op besturen, trainers en ouders. Het High5spel stelt echter het kind centraal. Samen met de vrijwilligers en ouders maken de kinderen op een speelse manier zelf afspraken over omgangsvormen, waardoor het draagvlak groot is en iedereen elkaar ook kan aanspreken op de gemaakte afspraken. Het High5spel kan aan clubs worden aangeboden vanuit het uitvoeringsbudget van een lokaal Sportakkoord en is een hele laagdrempelige manier om het thema direct bij de juiste doelgroep bespreekbaar te maken.

Met-plezier-wint-elk-kind-768x768.jpg

High5spel vanuit het sportakkoord?

Met het High5spel kunnen alle clubs laagdrempelig aan de slag met het thema positieve sportcultuur